FESCON LF Polümeersideainega põhjapahtel siseseintele- ja lagedele

Polümeersideainega põhjapahtel seina- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokk-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, niiskuskindla aluspahtli VF ja pinnatasandusseguga VHF kaetud pindadele.

Materjali kulunorm: 1 mm kiht umbes 1,2 kg/m² (ületasandamine maks. 1–3 mm korraga)
Veevajadus: 4,8-5,6 l / 20 kg
Olek: pulber
Sideaine: polümeerliim
Värvus: valkjas
Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm
Ladustamine ladustamisaeg kuivas kohas umbes 1 aasta
Kihi paksus 1 – 5 mm
Minimaalne kasutustemperatuur: +10 °C
Töödeldavuse aeg: 1 ööpäev
Ülekaetav: värvimine ja tapeetimine
Kõvenemisaeg: umbes 1 ööpäev temperatuuril +20 °C, umbes 2 ööpäeva temperatuuril +10 °C kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest

Pakendid: 20Kg

10.34

Lisäinformaatio:

fiFinnish